DynamicGroup

קבוצת שבט אחים עוסקת בתחום הלייפ סטייל ומתמחה בצד המבלה, המהנה והמארח של סגנון החיים את התשוקה לחיים, והאהבה לארח ולהתארח, הבאנו איתנו מהבית השמחה, היכולת ליהנות ולפנק עצמך, גם בשגרת היום יום, היא אומנות לה אנו מתחברים. החיים של כולנו זקוקים להטענה באופטימיות, שמחה, שלווה ואנו מחפשים לעשות זאת כל העת.חדווה קולינרית, אירוח קסום, אירועים, מתחמי פינוק ומרגוע חשיפה לאטרקציות מעניינות, כל אלה מאפשרים לכולנו נגיעה ממנעמי החיים בחיי היום יום.קבוצת שבט אחים הפכה את חדוות האירוח על כל גווניה לפילוסופיית חיים אנו, כצוות עשייה מגובש, בעל חדוות עשייה וחריצות מגישים מגוון רחב של יכולות המתמחות  בניצוץ השמח של החיים.