מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות:

מחובתנו לפרטיות שלך זוהי מדיניות הפרטיות ("המדיניות ") של קבוצת י.ר.מ שלמה ובניו 2013 בע"מ , ת.ד 72 ק.גת ,82001 ישראל. (החברה, "י.ר.מ שלמה ובניו 2013 בע"מ " "אנו" או "אנחנו".)
מחויבים בשמירה על המידע האישי אודותיך ועל הפרטיות שלך.
כל התנאים מנוחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מופנים לנשים וגברים כאחד.
מתוקף מחויבותנו זו , אנו מבטיחים לקיים את העקרונות הבאים :

* לנהוג בשקיפות בכל הקשור לאיסוף המידע אודותיך / או אודות השימוש שלך באתר , ולשימוש בו על ידינו ו/ או מי מטעמינו .
המידע הנאגר הינו: שם הלקוח, מייל הלקוח, וכן מספר הנייד של הלקוח.
המידע נאסף ע"י כניסתו של הלקוח לאתר האינטרנט של החברה ומילוי הסעיפים על ידו.
המידע מאוחסן ונשמר בשרתי החברה.
המידע הינו מסווג ושמור ועל כן אין לצד ג' כל גישה למידע זה.

* חשוב לנו כי בכל עת יהיה בידך כל מידע הדרוש לך כדי לקבל החלטות מושכלות בקשר לשימוש שאנו ו/ או מי מטעמינו נעשה במידע האישי אודותיך בעצמנו ו/או מי מטעמנו אודות השימוש שלך באתר.

*מדיניות הפרטיות המלאה שלנו נועדה לספק לך תמונה רחבה וטובה ככל הניתן בקשר למידע האישי שנאסף על ידינו והאופן שאנו משתמשים בו ושומרים עליו.
על כן, חשוב שתעיין בה בהזדמנות הראשונה שתהיה לך וכן מעת לעת.
בנוסף, במקומות שבהם אנו מוצאים שדרוש לך מידע ספציפי אנו נדאג לספק לך אותו בעיתוי ובמקום המתאים.
למענה מידיי תוכלו לפנות למשרדי הקבלה ב"דוריה" בטל' – 08-8505059 .

נשתמש במידע האישי אודותיך אך ורק למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות שלהלן, כפי וככול שתעודכן מעת לעת.
המטרות שלשמן אנו משתמשים במידע האישי אודותיך כוללות, בין היתר את אספקת השירותים או המוצרים שיוזמנו על ידך ופנייה מטעמינו הכוללת הצעת מחיר עבור עריכת האירוע במתחם האירועים דוריה, שיפור חווית השימוש שלך בהם או בערוצי השירות שלנו, נספק לך שירות בקשר להזמנות שלך , לשפר את השירותים והמוצרים שלנו, להגן על האינטרסים והזכויות שלנו, ביחס לחלק מהמשתמשים – לשלוח פניות בדיוור ישיר ו/או חומרים פרסומיים באמצעי תקשורת מסוימים , לקיים פעילות עסקית ואדמיניסטרטיבית התומכת באספקת השירותים והמוצרים שלנו ללקוחותינו, עמידה בהוראות חקיקה אשר חלות עלינו.
כמו כן, אנו נשתמש במידע האישי אודותיך על מנת ללמוד על צרכיך האישיים ובהתאם לכך להציע לך הצעות המתאימות עבורך.

לשמור על המידע האישי אודותיך מאובטח .
הגם שאיננו יכולים להבטיח הגנה אבסולוטית על המידה האישי שלך, אנחנו מבטיחים כי אנו נוקטים ונמשיך לנקוט במגוון רחב של אמצעים שמטרתם להבטיח שהמידע האישי שלך יהיה מוגן.
יודגש כי כלל הנתונים נשמרים בחברה בשרתי ענן ובחברות המספקות שירות יעודי בכפוף להנחיות ה- GTPR וע"פ התקנות וחוקי מדינת ישראל.

מסירת מידע לצדדים שלישיים
• .החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים מזהים שלך והמידע שנאסף על פעילותך במערכת (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
• .במקרה שתפר את הוראות ההסכם, או אם תבצע באמצעות המערכת או באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
• .אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור כל מידע אודותיך לצד שלישי;
• .בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;