DynamicBusiness Event

בחטיבה העסקית של מתחם דוריה מבינים
שעבור חברות עסקיות, אירועים הם כלי אסטרטגי ובמה
להצגת יכולות, ליצירת אמירה, תדמית ואווירה.

הטמפרמנט והייחודיות של הארגון מקבלים ביטוי דרמטי בכל אירוע.

תפיסת העולם של אירועים בדוריה מתבססת על דינאמיות ודרמטיות.
מגוון אפשרויות, שילובים ורעיונות שחוצים את גבולות הדמיון.

Dynamic Business Event

קבוצת “שבט אחים” ממנפת את הניסיון רב השנים והחשיבה החדשנית והיצירתית
לצד שלל האפשרויות והשילובים הפנימיים בין כל המתחמים והעסקים
לכדי אירועים עסקיים מנצחים,
עם אימפקט שהולך עם הארגון לאורך שנים.