DynamicBusiness Event

בחטיבה העסקית של מתחם דוריה מבינים
שעבור חברות עסקיות, אירועים הם כלי אסטרטגי ובמה
להצגת יכולות, ליצירת אמירה, תדמית ואווירה.

הטמפרמנט והייחודיות של הארגון מקבלים ביטוי דרמטי בכל אירוע.
חשיבות המאורע מייצרת דרייב לחיפוש אחר הדבר הבא
שיהווה מכפיל כוח לחברה.

תפיסת העולם של אירועים בדוריה מתבססת על דינאמיות ודרמטיות.
מגוון אפשרויות, שילובים ורעיונות שחוצים את גבולות הדמיון.

Dynamic Business Event
זו תפיסת עולם, המניבה עשייה מיוחדת, אנרגטית, מגוונת
יצירה בלתי נשכחת שהופכת אירוע עסקי להצלחה עסקית